ТАНЯ ГЕОРГИЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Родом съм от  град Сопот, Пловдивска област. Завърших Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски “ със специалност „Социални дейности“. Сфера, с която обвързах своя професионален път, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен.

 

ТАНЯ БОЙЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Таня Бойчева е завършила Публична администрация в ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна. Работи като социален работник в ЦОП Карлово. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга: инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа.

ТАНЯ ВАСИЛЕВА
ПСИХОЛОГ

Работя като психолог в Център за обществена подкрепа, родена съм в град Карлово, обичам изкуството, а хобито ми е фотографията. Учила съм психология в Нов български университет. Член съм на дружеството по позитивна психотерапия в България /ДППБ/ и съм сертифициран базов психотерапевт, обучаващ се в майсторско ниво. Като психолог в ЦОП се занимавам с това да подкрепям, информирам и консултирам потребителите на услугата изпозлвайки различни подходи и методи за постигането на добри резултати с хората, които ни се доверяват.