24 август – Ваканционна програма

Екипът продължава работата с децата по Ваканционната програма на ЦОП – Карлово. Обособени са различни ателиета. Засегнати са теми според потребностите на децата – „Морско дъно“, „Чисти и измити“,

27 юли

Екипът на ЦОП – Карлово разработи ваканционна програма, която е адаптивна спрямо индивидуалните особености и желания на потребителите и е обвързана с целите на работата по съответните случаи.

1 юли

Със Заповед на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” гр. София от 01 юли 2012 г. капацитета на ЦОП – Карлово е увеличен на 50 места.

26 юни – Срещи

Екипа на Център за обществена подкрепа-Карлово продължава да осъществява срещи с представители на институции с цел популяризиране дейността на Центъра и съвместно сътрудничество. В тази връзка са

20 юни – Програма в превенция на ранното забременяване

По повод издаването на брошурата „Превенция на ранното забременяване“ на ЦОП – Карлово и във връзка с интензивната работа по Програмата в превенция на ранното забременяване екипът започна

15 юни – Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“

На 15 юни 2012 г. ЦОП – Карлово беше посетен от координаторите по Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ за област Пловдив към Агенция

10 юни – Обучение

На 7, 8 и 9 юни 2012 г. в комплекс „Яев“ – с. Соколица се проведе съвместно надграждащо обучение на екипите от ЦОП – Карлово, ЦОП – Ихтиман и ЦОП – Първомай, което е част от Обучителната програма

1 юни – Ден на отворени врати

На 1 юни ЦОП – Карлово организира „Ден на отворените врати” за родители, деца, гости и жители на града. Целта е представянето на дейността и услугите, които предлага Центърът, възможностите за