3 декември – Финална Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ

На 7 – 9 декември 2012 г. в гр. Чепеларе ще се проведе заключителна годишна среща на всички социални услуги в семейството на СОНИК СТАРТ. Целта на срещата е: финализиране на атестацията на служителите; отчитане работата на екипите по План-графика на изтичащата 2012 година; силните и слабите страни на екипите в процеса на работа; планиране на нови дейности в План-графика за 2013 г.; бюджет и предизвикателства за 2013 г.; фиксиране на обучителни теми за професионално израстване на специалистите през 2013 г.