На 21 март, като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ “Аз съм тук и мога да ти бъда приятел”, екипите на ЦОП и ДЦДУ представиха информационна беседа по случай Международния ден на хората, носители на синдром на Даун. Информационната беседа е осъществена в подготвителна група на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Баня. Специалистите поднесоха информацията под формата на специално подготвена приказка за Слъчевите деца, която е представена под формата на куклен театър.

След представянето, децата имаха възможността съвместно със специалистите да изработят картички с послания. Ръководството на детската градина изказа своите благодарности към екипа и демонстрира приемственост и желание за участие в бъдещи кампании на ЦОП и ДЦДУ.