БЕСЕДА “ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИ”

Съвременното разбиране за превенция се свързва с развиване на емоционална интелигентност, която включва компоненти като: отговорно отношение и поведение към себе си и другите; умения за справяне в конфликтни ситуации; дълготрайни приятелски отношения; пълноценна връзка с авторитети. На 25.06.18г., като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипът на ЦОП Карлово, реализира с потребителите на ЦОП, ЦНСТ и ЦНСТДУ Карлово, беседа на тема „Превенция на зависимостите при подрастващи“. Беседата беше насочена към повишаване информираността у децата относно разпространението и употребата на наркотични вещества сред подрастващите, която се увеличава с всеки изминал ден, позитивна нагласа към здравословен начин на живот и т.н.