ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне

ОБУЧЕНИЕ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

От 10 до 13 септември 2017г. екипът на ЦОП Карлово участва в обучение в с. Кранево, част от утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2017г. Специалистите работиха върху темите: „Методи

ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ НА ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

ЦОП Карлово премина обучение за надграждане на своите професионални знания и умения в контекста на предоставяне на социалната услуга, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦОП – КАРЛОВО

Специалистите от Център за обществена подкрепа гр. Карлово преминаха две обучения, с теми: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно

ДАЗД РЕАЛИЗИРА ДВУДНЕВНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

Държавна агенция за закрила на детето реализира двудневна регионална среща за обмяна на опит в рамките на проект „Детство за всички“ в гр.Велинград. Целта на срещата, е да се координират 

ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

Ваканционната програма на СОНИК СТАРТ е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма екипът на ЦНСТ – Карлово, чрез целенасочени

ВТОРИ КОМПЛЕКС ОТ ОБУЧЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИЕТО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА СОНИК СТАРТ

[easyrotator]erc_62_1378133978[/easyrotator] На 23, 24 и 25 юни 2013 г. в хотел “Роза” – гр. Черноморец се проведе съвместно надграждащо обучение на екипите от ЦОП – Първомай, ЦОП –