ДИАБЕТЪТ Е БОЛЕСТ, КОЯТО НИ ПРИНУЖДАВА ДА ЖИВЕЕМ ПРАВИЛНО И ЗДРАВОСЛОВНО! ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ГО ЧАКАМЕ!!!

Като част от предвидените инициативи за превенция и профилактика на здравето на деца и възрастни на територията на Община Карлово и Община Сопот през 2014 г., и на база сключено споразумение

Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции

Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции – услугата цели предотвратяване на изоставянето на деца в институции, чрез подкрепа на техните биологични и
  • 1
  • 2