30 май – Обучителна програма

Предстои следващият комплекс от обучения на екипите от ЦОП-Ихтиман, ЦОП-Първомай и ЦОП-Карлово, който е част от обучителната програма 2012.
Обучението ще се проведе в гр. Карлово на 7, 8 и 9 юни, четвъртък, петък и събота. Ще бъдат разгледани следните теми:

7-8 юни – “АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА” – обучение на ЦОП – Карлово. Обучители: Миглена Маркова и Ангел Маринов.

“РАБОТА С ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ” – обучител: Малина Милчева.

8-9 юни – обучение на трите екипа на тема “РАННО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ И РИСК ОТ ИЗОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕТО” – обучител: Ренета Манолова – началник отдел “Социални услуги за деца” в Агенция за социално подпомагане.

Втората тема от задължителния списък е ” РАБОТА С ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ” – обучител – Елена Ковачева.