Българо – австрийски форум „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕФЕКТИВНИТЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ. ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“

На 18 – 20 март в гр. София беше организиран от СОНИК СТАРТ Българо – австрийски форум „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕФЕКТИВНИТЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ. ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“.

Участие в него взеха членове на ръководството на организацията BBRZ GROUP – най-големият доставчик на образователни и социални услуги в Австрия, представители на Българо-германски център за професионално обучение, Г-жа Зорница Русинова, Г-н Ивайло Иванов, г-н Владислав Горанов, г-н Николай Николов, както и домакините в лицето на членовете на Централното управление на СОНИК СТАРТ оод. Участието на представители на ЦОП-Първомай и ЦОП-Карлово се изразяваше в представяне на някои добри и иновативни практики в работата на Центровете с почерка на СОНИК СТАРТ ООД.