20 юни – Програма в превенция на ранното забременяване

По повод издаването на брошурата „Превенция на ранното забременяване“ на ЦОП – Карлово и във връзка с интензивната работа по Програмата в превенция на ранното забременяване екипът започна разработване на Програма за обучителен курс на малолетни и непълнолетни бременни и техните партньори за бъдещи майки, родители. Предвижданата тематика е: „Семейно планиране и контрацепция”, „Последици от ранното забременяване и ранните бракове”, „Полово предаваните болести и актуалните проблеми, свързани с тях” и др. Предвиждат се индивидуални и групови сесии с младите майки и техните партньори с цел предотвратяване на ранното забременяване и осъзнаване на майчинството.