18 май – Работна програма

Екипът на Център за обществена подкрепа започна работа по Програма „Превенция на ранното забременяване”. Основната цел на програмата е предотвратяване на ранното забременяване на млади хора на възраст от 12 до 18 години; обхващане и привличане вниманието на младите хора от 12 до 18-годишна възраст върху сериозността на проблема и произхождащите рискове; повишаване информираността на местната общественост за рисковете от ранното забременяване, за здравето на майката и бебето. Програмата „Превенция на ранното забременяване” на Център за обществена подкрепа  – Карлово има още за цел да повиши сексуалната култура сред малолетни и непълнолетни и да намали риска от изоставяне на новородени.