14 май – Дни на Франсоаз Долто в България

На 11, 12 и 13 май психологът на Центъра за обществена подкрепа – Нина Нончева взе участие в проведените Дни на Франсоаз  Долто  в България под надслов „Детето и психоанализата“. Събитието беше организирано от Факултета по Педагогика на СУ “Св.Климент Охридски” и Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа “Света София”. Водещи бяха френските психоаналитици Мириам Сежер, Назир Хамад, Жан-Пиер Уинтер, Клод Шодер и Георги Кацаров. На 11 май се проведе открита лекция и филм за идеите на Франсоаз Долто. Бяха представени книгите на Франсоаз Долто „Когато се появи детето“ и на Мириам Сежер “Думи, за да се родиш. Психоанализата в родилния дом”. На 12-13 май се състояха работни ателиета на тема: “Долто и перинаталността“, “Долто и образованието“, “Долто и превенцията“.