10 юни – Обучение

На 7, 8 и 9 юни 2012 г. в комплекс „Яев“ – с. Соколица се проведе съвместно надграждащо обучение на екипите от ЦОП – Карлово, ЦОП – Ихтиман и ЦОП – Първомай, което е част от Обучителната програма за професионално израстване на служителите на СОНИК СТАРТ за 2012 г.  Обучението беше интензивно с максимално използване на времето в рамките на 9-10 астрономически часа с пауза за обяд и една кафе-чай почивка. Много често разговорите по темите на обучението преминаваха отвъд предвиденото време по график през деня, като продължаваха в неофициална обстановка. Благодарение на отзивчивостта на колегите от Първомай и Ихтиман, екипът на ЦОП – Карлово придоби допълнителен опит, чрез споделените мнения и коментари по преживявания и впечатления.