ЩО Е ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕТСКИЯ ТРУД

Деца, които ползват услугите на ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ и ЦНСТДУ гр. Карлово, участваха в беседа на тема: „Що е експлоатация на детския труд“.

Беседата допълниха подготвените от екипа кратки филми, с цел повишаване на информираността и подобряване на разбирането за необходимостта и начините, чрез които можем да се предпазим от експлоатация на нашия труд. Срещата завърши с ролева игра, чрез която децата имаха възможност да дадат своята обратна връзка относно представената тема.