УЮТЕН И ГОСТОПРИЕМЕН ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

Само за една година нашата КЪЩА КАТО ВКЪЩИ, в която намериха своя дом потребителите на ЦНСТ-Карлово след преместването им от Калофер се превърна в модерна, реновирана и ремонтирана сграда.

Благодарение на доставчика на услугата СОНИК СТАРТ се създаде материална база, отговаряща на целите и функциите на ЦНСТ, осигури се сигурна и безопасна среда, осигури се уют, гарантиращ лична свобода, спокойствие и адаптивност. Постоянно се подобрява интериора, закупуват се нови необходими шкафчета, етажерки, гардероби и др.

Всяко дете се подпомага да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, а за общите места си разпределят отговорностите помежду си заедно с екипа на ЦНСТ. Всички правила за организацията на живота в ЦНСТ, отговорностите и задълженията на децата, както и техните права са разписани в Правилника за вътрешния ред като предварително са обсъдени с децата.

Сградата се състои от 4 етажа, в които удобно са разположени стаите на потребителите, сервизните помещения, кабинетите на екипа. Стаите са обзаведени в модерно решени мебели, в свежи и топли цветове, отговарящи на съвременните представи за модерен и функционален дом, стените са цветни, създават настроение и оптимизъм. . Не без значение са и допълващите детайли и елементи в интериора – картини, цветя, за които се грижат децата, лични награди в спорта и други области, в които потребителите имат постижения. Във всяка стая има лаптоп. Пред къщата е създадено външно озеленено пространство, където предстои да се създаде място за отдих.

В приземния етаж на ЦНСТ-Карлово се създаде възможност за фитнес занимания на нашите деца. Постави се спортно оборудване , чрез което в децата се изгражда здравословен стил на живот, формират се жизненоважни навици и умения. Създават се условия за психомоторното развитие на потребителите и формиране на положително отношение към спорта.

Създаде сеи кът за арт-терапия , където децата да могат да творят и развиват своите артистични таланти и заложби.

На последния етаж на къщата предстои да се довърши дневна стая за различни занимания по интереси и гледане на телевизия.

Отвън къщата грейна в топли цветове и привлича погледите на минаващите, на видно място е поставен отличителния знак на ЦНСТ-КЪЩА КАТО ВКЪЩИ и на СОНИК СТАРТ.

01 02 03 04