ТЪМНАТА СТРАНА НА ИНТЕРНЕТА

На 19.07.19 г. психолозите на ЦОП и ДЦДУ Карлово реализираха беседа на тема „Тъмната страна на интернета“. С цел онагледяване се прожектира специално подготвен по темата филм, който заинтригува аудиторията. Участниците се запознаха с възможностите за предпазване от мними профили и злоупотреби в интернет пространството. Реализира се и беседа с децата, по време на която, чрез споделени от самите тях истории, заедно достигнаха до извода, че невинаги са внимателни в общуването си в социалните мрежи, а и не само там.