РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ПРИ ДЕЦА СЪС СОП

Като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипите на ЦОП , ДЦДУ, ЦНСТ и ЦНСТДУ реализираха спортно мероприятие под мотото „Развитие на спорта при деца със СОП“, осъществено в Общински парк „Здраве“ Карлово.

В събитието взеха участие потребители на социалните услуги в гр. Карлово, както и посетители на парка. По време на събитието, специалистите на ЦОП запознаха децата с няколко вида спорт, които са подходящи за деца и възрастни с физически, ментални увреждания и хронични заболявания. Целта е да се насърчат децата към повече физическа активност за подобряване на тяхното физическо и емоционално здраве.

Празникът премина в духа на приятелство и толерантност между всички участници. Потребителите участваха активно, включиха се в различни интересни спортни игри – футбол, скачане на въже, федербал, народна топка.