Програма в превенция на ранното забременяване

Екипът на ЦОП – Карлово ежемесечно работи по Програмата „Превенция на ранното забременяване“, чрез повишаване на сексуалната култура на подрастващите, което цели да намали броя на изоставените бебета.

През месец юли са проведени срещи с рискови групи в село Розино, осъществени чрез местния здравен медиатор. В няколко срещи през месец юли са изнесени беседи на тема „Полово предавани болести“, „Последици от ранното забременяване“ и „Контрацепция“ и на потребителите на ЦНСТ – Калофер.