Програма в подкрепа на бъдещи млади родители – превенция на изоставянето

Всяка година над 2 000 български деца са изоставяни и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането на дете до 3-годишна възраст в институции има трайно негативно въздействие върху неговото развитие и силно намалява шансовете за пълноценна реализация в живота. В тази ранна и много важна за човека възраст, всеки 3 месеца прекарани в институция, забавят физическото развитие на детето с 1 месец.

Повечето деца са изоставяни от своите родители поради това, че семейството изпитва финансово затруднение, няма жилище и има здравословни проблеми.

В България все още няма достатъчно услуги, които да подкрепят тези родители и да предотвратят изоставянето на децата. Затова ЦОП –Карлово се опита да създаде една ефективна програма за подкрепа на младите родители, с цел превенция на изоставянето.

Първоначално по тази програма се работи с две семейства, насочени от ОЗД с направления за „Пост-натална и пре-натална грижа“ и „Повишаване на родителския капацитет“. Беше получена заявка за първата презентация в основното училище на село Розино, където преобладаващото население е от ромска и турска етническа общност. Там са традиция ранните бракове .

Идеята бе да бъдат привлечени и местните лидери, които да ни съдействат за срещи с родителите на тези деца – «бъдещи млади родители». По този начин обхвата на услугата би била по-популяризирана и лесно достъпна.

Затова ЦОП –Карлово работеше усилено по програмата за подкрепа на младите родители с цел превенция на изоставянето. В тази връзка през месец юни беше изнесена беседа в с. Розино пред учениците от седми и осми клас на ОУ „Хр. Данов Груев“. Населението в този регион е предимно от ромската и турската етническа общност, а при тях все още са традиция ранните уредени бракове. По тази причина темата представляваше интерес за децата. Момичетата и момчетата с желание се включиха в дискусията за същността и значението на семейството, задаваха въпроси и изказаха своето лично мнение. Съвсем нова и непозната област за тях бяха термини като „семейно планиране“ и „превенция“, както и причините за изоставянето на едно дете. За първи път видяха значението на образованието в съвсем друг аспект за бъдещия им живот и бъдещата им реализация на пазара на труда.

След приключване на регламентираното време, група деца проявиха интерес за получаване на допълнителна информация по проблеми, които ги вълнуват. Те заявиха желание за бъдещи съвместни срещи по проблематиката за ранното забременяване и подкрепа на бъдещи млади родители. Вече имат и конкретни предложения. След представянето в ОУ „Хр. Данов Груев“ с. Розино, учениците разполагат с място, специалисти и контакт за връзка, за индивидуална консултация както за тях, така и за техните близки и познати.