ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ – 1 юни „ Ден на отворените врати ”

На 1 юни Център за обществена подкрепа – Карлово организира „Ден на отворените врати”. Поканени са всички деца, родители, гости и граждани на града. Целта е запознаването им с дейността и услугите,
които предлага ЦОП – Карлово, възможностите за ползването им, както и запознаване със самите членове на екипа.

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП) е сравнително нова услуга за България, реализираща се от 2006 г. Насочена е към деца и семейства, като подкрепя едновременно деца – таланти, деца в неравностойно положение, кандидат – осиновители и приемни родители, деца – жертва на насилие и други. На територията на община Карлово услугата се предлага от 2011 г., като от 2012 г. се
предоставя от СОНИК СТАРТ.