ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ И РАННОТО СЪЖИТЕЛСТВО В ГР. КЛИСУРА

На 06.04.2017 г. социалният работник и психологът на ЦОП Карлово, съвместно със здравните медиатори на Община Карлово, проведоха беседа на тема „Превенция на ранните бракове и ранното съжителство“.
Дейността е част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.
Мероприятието се проведе в актовата зала на гр. Клисура, а в него взеха участие ученици от 9, 10, 11 и 12 класове на ОУ “Христо Груев Данов” и Професионална Гимназия по Икономика “Тодор Генчов Влайков” Клисура. Беседата провокира множество възпроси сред участниците, като по този начин подкрепи промяната на нагласите, преодоляването на стереотипи и предразсъдъци и подчертаване значението на различията като богатство, но и основа за следване на добрия пример.
След провеждане на беседата и получаване на положителна обратна връзка, са проведени и разговори с директорите на училищата, привлечени като партньори. Предстои подписване на Споразумения за сътрудничество с ЦОП Карлово, като основа за активното взаимодействие и подкрепа в социално значимите каузи.