ПОДГОТОВКА ЗА ИЗЛОЖБАТА “ДА ЗАПАЗИМ ТРАДИЦИИТЕ ЖИВИ!”

„Да запазим традициите живи“- потребителите на КСУ се включиха в подготовката на изложба, организирана от Общинската библиотека Карлово, на тема „Кукери“. Децата имаха възможност да изберат по какъв начин да се представят в изложбата – чрез апликация, рисунка или маска по зададената тема. Осъществени са две групови арт занимания поради разнообразния избор на дейности. С едната група потребители са изработени маски, като е спазено изискването да са традиционни за района. Втората група потребители изработи апликации и рисунки, като отново спази изискванията за участие в конкурса- изложба. Изложбата ще бъде позиционирана в Общинска библиотека на 07.03.19г.