Отзиви: Петя Найденова ”ДХСД” – Карлово

 

Впечатлена съм и развълнувана от качеството на социалната услуга , която предлага ЦОП – Карлово. Само за една година ,под компетентното ръководство на екипа на „Соник – Старт” се разви,популяризира и насити със съдържание и насити със съдържание една изключителна дейност-цветна, човешка,открита,основана на правила и европейски ценности, адресирана към сърцата и потребностите на всички нуждаещи се в Община Карлово. Адмирирам амбициите на екипа, техните идеи и визия за развитие на социалните услуги. За мен те са новото лице на социалната политика,такава каквато трябва да бъде.

   На добър път и многоя лета!                                        

   Петя Найденова ”ДХСД”-Карлово