ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

На 22.08.2019 г. екипите на ЦОП и ДЦДУ Карлово реализираха с потребителите на петте социални услуги в Карлово, част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, беседа на тема „Оказване на първа помощ“

Ежедневието на хората и тяхната трудова дейност понякога са прекъсвани от бедствия, пътнотранспортни произшествия или инциденти у дома или на работното място. Важно е бързо и адекватно да се реагира до пристигането на екип на спешна помощ.

Основната цел на занятието беше потребителите да усвоят умения да се справят с критични ситуации, за което са използвани практически упражнения. Проведе се и дискусия, по време на която беше подчертано, че бързата реакция в критични ситуации може да бъде животоспасяваща. Обърна се внимание и на необходимостта от подаване на сигнал на тел. 112.