ОБУЧЕНИЕ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

От 10 до 13 септември 2017г. екипът на ЦОП Карлово участва в обучение в с. Кранево, част от утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2017г.
Специалистите работиха върху темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“, за да повишат своите познания и разбиране и усъвършенстват своите умения в пряката работа в тези направления на дейност. Екипите от цялата страна взаимодействаха активно помежду си през обучителните дни, като почерпиха ценен опит от обучителите – гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен Център за деца.
Обучението, организирано от СОНИК СТАРТ за служителите спомогна надграждането на техните знания и умения, като, изпълнено с положителни емоции, способства и опознаването и обмяната на опит между специалистите; сплотяването на екипите и мотивацията за продължаване на работата в подкрепа на уязвимите групи.