ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦОП – КАРЛОВО

Специалистите от Център за обществена подкрепа гр. Карлово преминаха две обучения, с теми: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“.

На 21 и 22 юли в ЦОП – Първомай екипът на КСУ – Карлово имаше възможност да общува активно с обучителя – Ивайло Йосифов, притежаващ богат опит, както и с колегите си от ЦОП – Първомай и ЦОП, ЦНСТДМ и ДЦСХ – Драгоман.

Чрез работа в малки групи и активни дискусии се навлезе в темите и в двата дни, като се осигури възможност за споделяне на опит и задълбочаване разбирането на проблематиките, което способства поддържането на ефективността в работата на специалистите. Надградиха се знания и умения, необходими в пряката работа с потребителите.

Теоретичният материал и множеството дискусии способстваха обсъждането на лечението, методи за работа и оказване на подкрепа на децата с хиперактивност и техните родители, а в рамките на втория обучителен ден се разгледа темата: „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“, в която се споделиха множество казуси, които дадоха възможност за разгръщане на темата и обвързването й с практическата дейност.