НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА СОНИК СТАРТ

ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ

 „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“

 

СОНИК СТАРТ, чрез своите центрове за социални услуги, активно реализира програми и кампании в подкрепа на цялото семейство, които са неразделна част от дейностите на организацията. Подобряване качеството на живот и социалните умения н децата и уязвимите групи се осъществява чрез непрекъснато търсенe и прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа, насочени към превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Една от целите и крайъгълен камък в дейността на екипите на СОНИК СТАРТ в цялата страна е насърчаването на толерантност сред различните групи в обществото; приемане и уважение към различията на другите, както и подкрепа и повишаване чувствителността спрямо уязвимите групи. Тези цели намериха своето въплъщение и чрез реализирането на Национална кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И  МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, която води своето начало от 2015 г. и вече поредна година привлича все повече съмишленици и приятели към своята кауза.

“АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ” цели създаване на повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото, като цяло; промяна на обществените нагласи, произтичащи от различието (пол; раса; етническа принадлежност; физически белези и т.н.) и създаване на междукултурно единство и уважение на различното мнение, на многообразието; насърчаване толерантно и солидарно отношение между поколенията – децата, младежите, възрастните и спрямо другите т.н. „различните хора”, както и към природата и животните; подкрепа на социалното включване на уязвими групи; формиране на активно отношение на обществените нагласи към толерантността във всичките й многолики проявления и насърчаване на поведение на разбирателство и ненасилие.

Календарът на кампанията е белязан от редица събития с различен обхват, поставяйки акцент на новото, иновативното, провокативното. На пръв поглед всички те са изключително различни, но след по-внимателен анализ става ясно, че са обединени от първостепенния принцип на работа – защита интереса на децата и семействата в общността.

 

 • Националната кампания на СОНИК СТАРТ „Динамични и различни“ юни 17, 2024Националната кампания на СОНИК СТАРТ „Динамични и различни“
  Националната кампания на СОНИК СТАРТ „Динамични и различни“ се проведе и в град Карлово на 15ти юни! Това бе спортен ден, изпълнен с футболни срещи, игра на народна топка, щафета с ...
 • Национална инициатива С ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА април 23, 2023Национална инициатива С ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА
  Днес по случай международния ден на Земята, СОНИК СТАРТ организира национална инициатива  С ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА  за почистване в над 15 града. Социалните услуги гр. Карлово, гр. Баня и с. Бегунци ...
 • Приятелство и знаНИЕ – ръка за ръка – ЗВЕЗДИ ОТ ОТБОР НА СЪРЦЕТО С КОНЦЕРТ В ПОДКРЕПА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КАРЛОВО септември 2, 2019Приятелство и знаНИЕ – ръка за ръка - ЗВЕЗДИ ОТ ОТБОР НА СЪРЦЕТО С КОНЦЕРТ В ПОДКРЕПА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КАРЛОВО
  На 14.09.2019 г., по повод откриването на учебната година, Центровете за предоставяне на социални услуги на СОНИК СТАРТ в гр. Карлово организират Концерт под мотото „Приятелство и знаНИЕ – ръка за ръка“, който ...
 • ПОДГОТОВКА ЗА ИЗЛОЖБАТА “ДА ЗАПАЗИМ ТРАДИЦИИТЕ ЖИВИ!” април 24, 2019ПОДГОТОВКА ЗА ИЗЛОЖБАТА "ДА ЗАПАЗИМ ТРАДИЦИИТЕ ЖИВИ!"
  „Да запазим традициите живи“- потребителите на КСУ се включиха в подготовката на изложба, организирана от Общинската библиотека Карлово, на тема „Кукери“. Децата имаха възможност да изберат по какъв начин да ...
 • ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 2018 септември 1, 2018ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 2018
  Като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ, екипът на ЦОП реализира Ваканционна програма за децата в периода 15.06 – 15.09.18 г., а заниманията с децата се осъществяват ежедневно в ЦНСТ, ...
 • ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2018 – „ПО СТЪПКИТЕ ВЪРВИ И ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖИ“ август 11, 2018ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2018 – „ПО СТЪПКИТЕ ВЪРВИ И ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖИ“
  На 30 август и 31 август 2018г. град Левски ще бъде домакин на седмия ежегоден Доброволчески лагер на СОНИК СТАРТ – събитие, което обединява деца и младежи от цялата страна ...
 • БЕСЕДА “ИНТЕРНЕТ – ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ” юли 18, 2018БЕСЕДА "ИНТЕРНЕТ - ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ"
  На 17.07.18г., като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипът на ЦОП Карлово, реализира с потребителите на ЦОП, ...
 • БЕСЕДА В ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ” юни 5, 2018БЕСЕДА В ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ"
  Като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ, през месец юни 2018г. е организирана и беседа в ДГ „Първи юни“ гр. Карлово, по време на която, децата се ...
 • РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ПРИ ДЕЦА СЪС СОП май 20, 2018РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ПРИ ДЕЦА СЪС СОП
  Като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипите на ЦОП , ДЦДУ, ЦНСТ и ЦНСТДУ реализираха спортно мероприятие ...
 • март 22, 2018
  На 21 март, като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ “Аз съм тук и мога да ти бъда приятел”, екипите на ЦОП и ДЦДУ представиха информационна беседа по случай Международния ...