КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ 2015

На 25 – 26 септември 2015 г. в гр. Сърницакомплекс „Романтика” се проведе Кръгла маса на психолозите от Соник Старт. В кръглата маса на психолозите участваха експерти от Първомай, Карлово, Балчик, Каварна, Левски, Сливен, Дупница, Драгоман и София.

Темата на кръглата маса е насочена към Позитивното възпитание.През двата дни, в който се проведе Кръглата маса се представиха и обсъдиха теми свързани с Ненасилствената комуникация, Активното слушане, Дисциплината- като знак за обич, Родителски стилове и методи на позитивно възпитание, Семейството- съюзник и партньор в работата на психолога. Всеки от участниците представи тема и случай от практиката си.

Обменът на опит и споделянето на различни практики дават възможност за обогатяване на знанията и компетентността на всеки от участниците.