ЗАЕДНО СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

В контекста на Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, на 22.02.18г., ЦОП Карлово, съвместно с МКБППМН към Община Карлово, реализираха семинар на тема: “Заедно срещу трафика на хора”. Семинарът е проведен от гост-лектори на организация „Кампания А 21“ работещи на доброволни начала с цел Превенция на трафик и подкрепа на жертвите на трафик.

Мероприятието се проведе в малката заседателна зала на ЦОП Карлово. В семинара взеха участие потребителите на ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ЦНСТДМУ, доброволци на социалните услуги, както и доброволци на МКБППМН към Община Карлово. По време на беседата са прожектирани късометражни филмчета пряко свързани с темата. На присъстващите е сведена информация, че трафикът на хора е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 млрд български лева на година. Обсъдени са видовете трафик; Начини, по които спасени жертви са били трафикирани; Признаците, които показват, че някой може да е жертва на трафик и др.