ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ НА ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

ЦОП Карлово премина обучение за надграждане на своите професионални знания и умения в контекста на предоставяне на социалната услуга, в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017 г.

Обучениeтo беше по темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“ и се проведе в периода 10 – 13 септември 2017 г. в с. Кранево. Специалистите от ЦОП гр. Карлово взеха активно участие в обучението, дискусиите и работата по групи, което способства развитието на техните умения и задълбочаване на познанията им в областта.

Споделеният опит от обучителите – гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Ивайло Йосифов –  социален работник в Кризисен център за деца, както и обмяната на опит с екипите по центрове, превърна четиридневното обучение в максимално ползотворно, като провокира участниците и подкрепи тяхната увереност и мотивация и предоставянето на качествена социална услуга.

20170911_100134
20170911_150834
20170912_115629
21557436_2136041783087940_4333571873822431370_n
21558830_2136041603087958_6398246869526342166_n
21731223_1601570176541535_2223202737026235725_n
khxkh