ПЛАМЕНА БОНЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Пламена е завършила ПУ "Паисий Хилендарски" със специалност Социална педагогика. Ръководи екипа от експерти, консултанти и специалисти в подкрепа на деца и семейства от община Карлово. Организира, наблюдава, контролира, подкрепя и супервизира работата на всички специалисти в ЦОП Карлово. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата и семействата в общината. Паралелно с отговорностите на Ръководител отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства.
ГАБРИЕЛА АВРАМОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Габриела Аврамова е завършила Социална педагогика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга: инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа.
ЛИЛИЯ ДЖОНДЖОРОВА
АРТ-ТЕРАПЕВТ
В Център за обществена подкрепа гр. Карлово Лилия отговаря за организацията и качественото провеждане на групова и/или индивидуална арт-терапия. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колегите от екипа. Провежда срещи с бъдещи и настоящи доброволци.
ХРИСТИНА КОЛЕВА
ПСИХОЛОГ
Христина Колева е завършила НБУ специалност Противодействие на престъпността и тероризма, Департамент Национална и международна сигурност, специализация: Криминална психология. Работи в областта на психологията. Провежда групови и индивидуални консултации, семейно консултиране и мотивиране.
СВЕТЛА ГАТЕВСКА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Светла е завършила ПУ "Паисий Хилендарски" със специалност „Стопанско управление“. Отговаря за пряката социална работа, координира работата по случаите, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства.