ДИАБЕТЪТ Е БОЛЕСТ, КОЯТО НИ ПРИНУЖДАВА ДА ЖИВЕЕМ ПРАВИЛНО И ЗДРАВОСЛОВНО! ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ГО ЧАКАМЕ!!!

Като част от предвидените инициативи за превенция и профилактика на здравето на деца и възрастни на територията на Община Карлово и Община Сопот през 2014 г., и на база сключено споразумение между Диагностично – консултативен център II – гр. Пловдив и Комплекс за социални услуги – Карлово (КСУ) – Карлово, на 29.04.2014 г. в ПГ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот се проведе Кампания с цел превенция на диабета при деца и тийнейджъри.

Кампанията премина при засилен интерес от страна на учениците и при отлична организация от страна на училищното ръководство.

Предварително от родителите бяха подписани Декларации за информирано съгласие за провеждане на изследването, а децата показаха завидни знания относно заболяването, методите за превенция и необходимостта от полагане на грижи за собственото здраве.

Тестовете бяха направени от специалисти в областта на превенция и изследване на диабета, които дадоха на децата насоки за по-здравословен начин на живот.

На 30.04.14 г. от 8,00 до 10,00 ч. предстои кампанията да бъде реализирана и в СОУ „Христо Проданов“ гр.Карлово, където всички желаещи родители могат да доведат децата си за изследване.