ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА

На 22.05.17г. екипът, потребителите и доброволците на КСУ – Карлово проведоха поредната акция „Да опазим природата чиста“. Почистени са обширни територии на Парк „Водопада“, а събраните отпадъци са извозени до определените за това сметища.

Инициативата се проведе като демонстрация в подкрепа на грижата и толерантното отношение към природата, като предостави пример за активната позиция и участието, за да се справим с проблемите в съвремието.