Група за взаимопомощ и подкрепа

През месец юли продължават срещите в Групата за взаимопомощ и подкрепа на приемни родители. ЦОП – Карлово предоставя възможност на приемни родители от Община Карлово и Община Сопот да споделят радостите и трудностите, които имат при отглеждането на приемно дете в семействата си. Заедно с приемните родители са специалистите на Центъра, които ги подкрепят за решаването на конкретни трудности. Социалните работници и приемните родители са обединени около общата цел да работят активно за популяризирането на социалната услуга в местната общност.