ВТОРИ КОМПЛЕКС ОТ ОБУЧЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИЕТО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА СОНИК СТАРТ

[easyrotator]erc_62_1378133978[/easyrotator]

На 23, 24 и 25 юни 2013 г. в хотел “Роза” – гр. Черноморец се проведе съвместно надграждащо обучение на екипите от ЦОП – Първомай, ЦОП – Ихтиман, ЦОП – Карлово, ЦОП – Дупница, ДЦДУ – Карлово и ЦНСТ – Калофер, което е част от Обучителната програма за професионално израстване на служителите на СОНИК СТАРТ за 2013 г. Лектори на обучението бяха ОФЕЛИЯ КЪНЕВА, експерт вътрешен одит, мониторинг и контрол на СОНИК СТАРТ и МИГЛЕНА МАРКОВА, национален координатор на СОНИК СТАРТ.

На 24 юни се проведе кръгла маса по Приемна грижа. Поставените цели бяха:

  • Преглед на законодателната рамка, регламентираща предоставянето на услугата;
  • Обмен на опит, свързан с кампании по Приемна грижа и обучения на кандидат приемни родители в различните Центрове;
  • Обсъждане на различните предизвикателства в работата по Приемна грижа;
  • Споделяне на добри практики.

В хода на срещата всяко звено по предоставяне на социални услуги представи своя опит в работата си по Приемна грижа, целевите групи, с които работи, препятствията и предизвикателствата, пред които се изправя, силните и слабите си страни, добрите практики съобразно вида на социалната услуга и други.

На проведената на 25 юни кръгла маса “Осиновяване” участниците имаха възможност да надградят своите знания, като разгледаха и дискутираха: нормативната рамка, която урежда осиновителния процес; видовете осиновявания; условията за осиновяване; мястото и ролята на доставчика на социални услуги; участниците в процеса; обучение и оценяване на кандидат осиновители. Оформи се дискусия, която провокира всеки участник да сподели особеностите от личната си практика, срещани трудности и предизвикателства; партньорства на местно и регионално ниво с институции, предоставящи съответните услуги; отзиви на участници и др., с което надгради знанията на екипите с по-малък опит при реализирането на тези дейности.

По време на обучението беше обърнато внимание и на Кампаниите за Приемна грижа и Осиновяване – на вече реализираните и на предстоящи такива. Акцент се постави на обективността на предоставяната в рекламните материали информация, на медийното отразяване и на подхода при реализацията. Приоритет е залагането на иновативни решения, творчески и активен подход за привличане вниманието на повече хора.

Участието в кръглите маси даде възможност и за оценяване на участниците в реално време. Тази оценка представлява част от резултатите на Атестационната програма на СОНИК СТАРТ за 2013 г.

На 23, 24 и 25 юни 2013 г. в хотел “Роза” – гр. Черноморец се проведе съвместно надграждащо обучение на екипите от ЦОП – Първомай, ЦОП – Ихтиман, ЦОП – Карлово, ЦОП – Дупница, ДЦДУ – Карлово и ЦНСТ – Калофер, което е част от Обучителната програма за професионално израстване на служителите на СОНИК СТАРТ за 2013 г. Лектори на обучението бяха ОФЕЛИЯ КЪНЕВА, експерт вътрешен одит, мониторинг и контрол на СОНИК СТАРТ и МИГЛЕНА МАРКОВА, национален координатор на СОНИК СТАРТ.

На 24 юни се проведе кръгла маса по Приемна грижа. Поставените цели бяха:

  • Преглед на законодателната рамка, регламентираща предоставянето на услугата;
  • Обмен на опит, свързан с кампании по Приемна грижа и обучения на кандидат приемни родители в различните Центрове;
  • Обсъждане на различните предизвикателства в работата по Приемна грижа;
  • Споделяне на добри практики.

В хода на срещата всяко звено по предоставяне на социални услуги представи своя опит в работата си по Приемна грижа, целевите групи, с които работи, препятствията и предизвикателствата, пред които се изправя, силните и слабите си страни, добрите практики съобразно вида на социалната услуга и други.

На проведената на 25 юни кръгла маса “Осиновяване” участниците имаха възможност да надградят своите знания, като разгледаха и дискутираха: нормативната рамка, която урежда осиновителния процес; видовете осиновявания; условията за осиновяване; мястото и ролята на доставчика на социални услуги; участниците в процеса; обучение и оценяване на кандидат осиновители. Оформи се дискусия, която провокира всеки участник да сподели особеностите от личната си практика, срещани трудности и предизвикателства; партньорства на местно и регионално ниво с институции, предоставящи съответните услуги; отзиви на участници и др., с което надгради знанията на екипите с по-малък опит при реализирането на тези дейности.

По време на обучението беше обърнато внимание и на Кампаниите за Приемна грижа и Осиновяване – на вече реализираните и на предстоящи такива. Акцент се постави на обективността на предоставяната в рекламните материали информация, на медийното отразяване и на подхода при реализацията. Приоритет е залагането на иновативни решения, творчески и активен подход за привличане вниманието на повече хора.

Участието в кръглите маси даде възможност и за оценяване на участниците в реално време. Тази оценка представлява част от резултатите на Атестационната програма на СОНИК СТАРТ за 2013 г.