ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

Ваканционната програма на СОНИК СТАРТ е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма екипът на ЦНСТ – Карлово, чрез целенасочени занимания, игри, излети и приложни дейности, се стреми: да постигне осмисляне на свободното време на децата през ваканциите; пълноценно организиран отдих; обогатяване на личността на детето чрез занимания и умения от различни области на познанието в игрова форма. Дейностите по програмата са ориентирани в следните направления: развитие на индивидуалните способности на потребителите в областта на изкуството, образованието и науката, спорта и туризма; насърчаване на заетостта по интереси; познавателен и възпитателен ефект. Във връзка с планирането и организирането на пролетната ваканция на децата, настанени в ЦНСТ, са проведени множество срещи и разговори с различни институции и представители на бизнеса на територията на Област Пловдив. За голямо съжаление екипът не срещна разбиране и подкрепа, но с подкрепата на ръководството на СОНИК СТАРТ и фирма „Антъни и Фил“, децата почиваха в х-л „ЗОДИАК“ в к.к. Боровец от 31.03 до 04.04.2014 г. По време на престоя на децата в Комплекса, за тях бяха организирани посещения на плувни басейни, разходки с файтон, две дискотеки, посещения във фитнес зала и сауна, разходки по туристически маршрути. Екипът на КСУ – Карлово, изказва специални благодарности за незабравимите преживявания на децата и служителите, на собствениците на х-л „ЗОДИАК“, х-л „ЛИОН“ и х-л „ЧАМКУРИЯ“.