ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА 2018

Като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ, екипът на ЦОП реализира Ваканционна програма за децата в периода 15.06 – 15.09.18 г., а заниманията с децата се осъществяват ежедневно в ЦНСТ, ЦОП и ДЦДУ Карлово.

През м. август продължи реализирането на Ателиета по изобразително изкуство, готварство, градинарство, грижа за природата, ръкоделие и др.

Ателие „Малки творци“ – по време на груповата работа е използвана техниката „декупаж“ за освежаване на саксиите в ДЦДУ и ЦОП. Работено е и с кварцова пясък, която децата оцветиха в различни цветове и я използват за изработката на красиви пана.

Ателие „Аз умея“ – През месец август е проведено и занимание „Хлеботерапия“, част от методите на работа в арт- терапията. В групово занимание потребителите пресяват брашно, върху което рисуват с пръсти и създават различни рисунки, след което замесват  тесто, от което изработват красиви плетеници. Готовата продукция изпичат и приготвят вкусен хляб.

Ателие „Знания“ – Продължава ежеседмично да се организират следобедни занимания с потребителите, по време на които са четени и обсъждане на откъси от книги от програмата за съответния клас, решаване на задачи и диктовки.

„Развлечения“ – през периода е посетена прожекция в Лятното кино на гр. Карлово. Организирани са разходки сред природата, пикници и др.

„Ролеви игри“ – през целия период са организирани множество групови игри, подходящи за деца, които живеят заедно. Целта на груповите игри е да създадат условия за пълноценно участие на групата като група и на отделните участници. Ролевите игри са техники, улесняващи ученето чрез преживяване, идентификация, моделиране. По същество те са практическо обучение, или трениране и са много подходящи за професионално обучение, за развитие на умения за прилагане на знанията на практика, както и за усъвършенстване на уменията. Те съдействат също и за промяна на нагласите чрез поставяне на мястото на другия през ролята и действие от мястото на другия. По този начин човек разбира по-добре и преживяванията и вероятността да промени нагласите са по-големи, отколкото ако се въздейства само на когнитивно ниво, на ниво познания.

Всички дейности по програмата са реализирани и с цел да се обследват потребностите и индивидуалните възможности на децата като: принадлежност към групата; уют, свое собствено място; близост; разбиране, приемане и спазване на правила; мотивиране за учене, развитие на житейски умения и развитие на социални умения.