БЕСЕДА С ДОБРОВОЛЦИ

На 18 април в заседателната зала на Център за обществена подкрепа гр. Карлово се проведе беседа между доброволците и екипа на КСУ на тема „Сексизмът в 21 век“.

Темата за половата дискриминация е повдигната от доброволците на КСУ – Карлово на база сблъсъка им с предразсъдъците по отнишение на половата идентичност при упражняването на някои от професиите като „пожарникар“, „мед. сестра“ и сексисткото мислене, че жените са по-добри от мъжете в някои дейности (напр. домакинство, отглеждане на деца, ръкоделие и др.), докато мъжете ги превъзхождат във всички останали области на живота. Като резултат от това на жените се отказва достъп до определени професии, а в някои държави и до образование и социална изява. Макар че в повечето западни държави половата дискриминация е обявена за противозаконна, почти всички държави по света все още имат закони, които дават или отнемат определени права, задължения и привилегии на единия или другия пол.

Беседите са само един от начините, които провокират мисленето на младите хора и дават възможност за изясняване на тези въпроси, за да се подкрепи и общността като цяло.

 

ID:52965853