БЕСЕДА НА ТЕМА „ЧИСТИ РЪЦЕ –ДОБРО ЗДРАВЕ“

На 10.04.17 г. екипът на ЦОП Карлово проведе беседа сред ромската общност на с.Розино на тема „Чисти ръце – добро здраве“.

Обсъдиха се въпроси, свързани с личната хигиена, методите за предпазване от инфекциозни заболявания и необходимостта от редовни посещения при личния лекар, както и от редовни посещения на детски консултации. Предвид високата заболеваемост от морбили в региона, се акцентира и на необходимостта от поставянето на задължителните имунизации на децата.

След успешното протичане на беседата на участниците са раздадени и информационни материали.