БЕСЕДА “ИНТЕРНЕТ – ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ”

На 17.07.18г., като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипът на ЦОП Карлово, реализира с потребителите на ЦОП, ЦНСТ и ЦНСТДУ Карлово, беседа на тема „Интернет – плюсове и минуси“. Потребителите получиха информация за същността и първоначалното предназначение на интернет, запознати са с неговата история и възникване, а също и с основните рискове и недостатъци на интернет общуването. Обърнато е внимание на правилата за безопасно общуване. По време на беседата са дадени насоки за опазване на лична информация, правилна и адекватна реакция в случай на виртуално насилие и злоупотреба.