Беседа в училище на тема “Агресията в училище”

На 15.01.2014 , екипът на ЦОП- Карлово проведе беседа с ученици от 9 клас на ПГ ,, Ген . Вл. Заимов”- гр.Сопот, на тема ,,Агресията в училище ”. Срещата се проведе в сградата на училището. Психолозите от Центъра за обществена подкрепа – гр. Карлово, запознаха участващите с видовете агресия, причините за нейното присъствие в ежедневието ни, както и с начините за превенцията й . Учениците взеха активно участие в дискусията, като коментираха и даваха примери, най-вече от училищната среда, в която им се налага да
прекарват по-значителна част от времето си. От зададените въпроси за обратна връзка стана ясно, че не винаги реакцията на свидетелите или жертвите на агресия е адекватна, което мотивира екипа на ЦОП-Карлово, да инициира по-чести визити при установена нужда от подкрепа или професионална намеса в полза на учениците от учебните заведения на територията на Община Карлово.