БЕСЕДА В ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ”

Като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ на СОНИК СТАРТ, през месец юни 2018г. е организирана и беседа в ДГ „Първи юни“ гр. Карлово, по време на която, децата се запознаха с правилата за движение на улицата. По време на посещението децата имаха възможност да участват в различни игри по темата. Специалистите предоставиха на детското заведение и специално подготвен постер, съдържащ най-важната информация за правилното движение по улицата.