• РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ПРИ ДЕЦА СЪС СОП май 20, 2018 Като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипите на ЦОП , ДЦДУ, ЦНСТ и ЦНСТДУ реализираха спортно мероприятие ...
  • ПОСЕЩЕНИЕ НА “СТАРИННО КАРЛОВО” И “БУХАЛОВ ХАН” май 16, 2018 На 15.05.2018 г. е осъществено посещение на потребители на ЦОП в Туристически комплекс „Старинно Карлово“- къща „Бухалов хан“, по покана на Началник Отдел „Туризъм“ към Община Карлово. Изложбата на кукли ...
  • ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ ЗА 2018 май 16, 2018 В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2018г. специалистите от ЦОП Първомай, ЦНСТД Първомай, КСУ Карлово, ЦОП Драгоман, ЦНСТД Драгоман и ДЦСХ Драгоман преминаха обучение в два ...
  • КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ 2018 април 29, 2018 В периода 25 – 27 април 2018г. в гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил се проведе Кръгла маса на социалните работници от направление „Управление на социалните услуги“ в СОНИК СТАРТ. За шеста ...
  • ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ “МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА” април 5, 2018 Като част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, екипите на ЦОП и ДЦДУ проведоха информационна кампания по случай Международния ...
  • БЕСЕДА НА ТЕМА “МОТИВАЦИЯ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС” март 22, 2018 На 21 март 2018 е реализирана и беседа на тема „Мотивация към учебния процес“. Беседата обхвана теми насочени към редуциране на отсъствия и неприемливо поведение в учебните заведения. На потребителите ...
  • март 22, 2018 На 21 март, като част от Националната кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ “Аз съм тук и мога да ти бъда приятел”, екипите на ЦОП и ДЦДУ представиха информационна беседа по случай Международния ...
  • ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ С ПОГЛЕД ПРИ ДЕЦА СЪС СОП” март 13, 2018 На 12.03.18г., екипът на ЦОП Карлово взе участие в обучение по “Използване на система за контрол с поглед при деца със СОП“. Помагащите технологии за контрол на компютър с поглед ...
  • ЗАЕДНО СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА февруари 20, 2018 В контекста на Националната кампания на СОНИК СТАРТ за ТОЛЕРАНТОСТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“, на 22.02.18г., ЦОП Карлово, съвместно с МКБППМН към Община Карлово, реализираха ...
  • ЕКИПЪТ НА ЦОП КАРЛОВО ПРЕМИНАВА ОБУЧЕНИЕ НА ОСНВ С ПИЦ ПЛОВДИВ ноември 1, 2017 През месец октомври екипът на ЦОП Карлово се включи в обучение, което се проведе от Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно-информационен център Пловдив. Обучението способства задълбочаване на познанията на ...